Aardkundige waarden

Aardkundige waarden zijn onderdelen van het landschap die iets vertellen over het ontstaan van het gebied. Het gaat daarbij om niet-levende natuur. We kunnen de aardkundige waarden verdelen over vier subgroepen:

– Geologie: de opbouw van de aarde onder het aardoppervlak
– Geomorfologie: de vormen van en aan het aardoppervlak
– Hydrologie: het gedrag van water in en op het aardoppervlak
– Bodemkunde: de verschillende grondsoorten op het aardoppervlak

Helaas worden veel aardkundige waarden bedreigd door de aanleg van wegen, bouwwerken of door intensievere landbouw. De internationaal en nationaal belangrijke aardkundige waarden van Nederland zijn vanaf begin jaren zeventig in kaart gebracht. Er is waarde toegekend aan de bijzondere aardkundige waarden en uiteindelijk zijn zelfs enkele locaties en gebieden benoemd tot aardkundig monument.

Een aardkundig monument heeft geen status als een rijks- of gemeentelijk monument, maar is bedoeld om interesse voor het gebied op te wekken. Ook vindt men het nu belangrijker om de kennis over een gebied onder een breder publiek te verspreiden. Op deze manier kunnen overheden, organisaties en particulieren zich inzetten voor bescherming van de prachtige gebieden die Nederland rijk is. Laagland Archeologie kan voor u onderzoeken en analyseren wat de aardkundige waarden zijn van het landschap binnen uw plangebied.