Advies & directievoering

Bij bouwplannen, het ontwikkelen van een locatie of het aanleggen van infrastructuur moeten er meestal heel wat omgevingsfacetten worden onderzocht. Het kan voorkomen dat u een archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren. Vaak kan dat beperkt blijven tot een verkennend onderzoek, maar vaak genoeg is sprake van een langer onderzoekstraject. Wij kunnen ons voorstellen dat u daar niet op zit te wachten. Gelukkig kunnen we met onze expertise u daarin bijstaan. Dit kan ook wanneer u de onderzoeksrapporten al heeft liggen. We helpen u graag met het opstellen van de archeologische paragraaf in het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning. Ook helpen we u graag met het bepalen van de beste strategie bij de omgang met behoudenswaardige vindplaatsen en wij kunnen adviseren bij overleg met het bevoegd gezag. We bieden ook begeleiding bij de voorbereiding en het opzetten van aanbestedingen van grote archeologische projecten. Daarnaast kunnen we ondersteunen in de directievoering tijdens de uitvoering en uitwerking. Laagland Archeologie zal u altijd helpen bij het vinden van praktische oplossingen, die voor alle partijen in het bouw- of ontwikkelingsproces aanvaardbaar en haalbaar zijn.