Archeologische verwachtingskaart

De archeologische verwachtingskaart hebben de meeste gemeentes zelf. Vaak is de archeologische verwachtingskaart te vinden op de gemeentelijke website. De kaart geeft op perceelniveau al een redelijk gedetailleerd beeld van de mate waarin archeologische resten te verwachten zijn. Dit wordt weergegeven aan de hand van ‘Hoge – middelmatige – lage – geen verwacht’.

Archeologische verwachtingskaart
Archeologische verwachtingskaart

Zones in de archeologische verwachtingskaart

Wij lichten de zones in de archeologische verwachtingskaart toe:

  • Hoge verwachting: de kans op het aantreffen van archeologische resten is erg groot. Dit gaat om gebieden waar eerder archeologische resten zijn gevonden, door bijvoorbeeld een eerdere opgraving of booronderzoek.
  • Middelmatige verwachting: de kans is beperkt dat er archeologische resten worden aangetroffen. Bodemingrepen vanaf een bepaalde diepte moeten voorkomen worden. In het geval dat er wel beneden deze diepte wordt gegraven, moet er eerst archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
  • Lage verwachting: de kans is erg klein dat hier archeologische resten gevonden kunnen worden. Het kan wel mogelijk zijn, maar de kans is veel kleiner dan de gebieden waar een middelmatige verwachting is.

De verwachting van archeologische resten wordt meegenomen in een bestemmingsplan.

Meer informatie over de archeologische verwachtingskaart?

Wij kunnen u meer informatie geven over de archeologische verwachtingskaart mocht u daar vragen over hebben. Bel, mail of vul hiervoor ons contactformulier hieronder in. Wij beantwoorden zo snel mogelijk uw vraag over de archeologische verwachtingskaart.

    Archeologische verwachtingskaart