Booronderzoek

Wat is archeologisch booronderzoek?

Archeologisch booronderzoek is een snelle en goedkope manier om vast te stellen hoe groot de kans is dat er nog archeologische resten in de grond kunnen zitten. Met een handboor of guts wordt de bodemopbouw onderzocht in het plangebied. Zo kunnen we snel een goed beeld krijgen of en zo ja waar eventueel archeologische resten kunnen worden verwacht. Booronderzoek is een onderdeel van archeologisch onderzoek en het wordt meestal in combinatie met een bureauonderzoek uitgevoerd.

Booronderzoek
Booronderzoek

Verkennend booronderzoek

Bij een verkennend booronderzoek wordt er vooral gekeken naar de bodemopbouw. Hoe zijn de lagen opgebouwd? Is de oorspronkelijke bodemopbouw nog intact of zijn er eventueel archeologische lagen aanwezig? Dat zijn vragen waar we ons mee bezighouden tijdens het verkennend booronderzoek. Dit onderzoek is het meest gangbaar. Er wordt daarbij een beperkt aantal boringen gezet, meestal zes tot tien boringen per hectare.

Karterend booronderzoek

Een karterend booronderzoek is een onderzoeksfase die wordt ingezet wanneer tijdens een verkennend onderzoek blijkt dat de bodem nog redelijk intact is, maar er wel archeologische bodemlagen in het gebied voorkomen. Bij dit onderzoek wordt er gespeurd naar concrete vindplaatsen. Hiervoor wordt een grondboor met een grote boordiameter van tien, twaalf of vijftien centimeter gebruikt. Zo kunnen er een groter aantal boringen worden gezet, meestal wel twintig boringen per hectare. Voor de kleinere gebieden combineren we vaak een verkennend en een karterend booronderzoek. Zo slaan we twee vliegen in één klap, en dat zonder dat het voor u extra kosten meebrengt.

Waarderend booronderzoek?

Als om de een of andere reden een gravend onderzoek niet voor de hand ligt, dan kiezen we voor een waarderend booronderzoek. Bij een waarderend booronderzoek worden, met behulp van boringen, fysieke kenmerken van een vindplaats in kaart gebracht. Er wordt dan gekeken naar de diepteligging, omvang en conservering. Maar ook wordt er gekeken of de vindplaats nog intact is. Ook voor dit onderzoek gebruiken we een grondboor met een grote boordiameter.

Ervaring: Door de jarenlange ervaring van de archeologen van Laagland Archeologie kunnen we meestal snel en tegen het scherpste tarief booronderzoek uitvoeren. Met heel veel plezier hebben we al honderden booronderzoeken verspreid door heel Nederland uitgevoerd.

Speciale software: Om ons werk goed uit te kunnen voeren maken we gebruik van goede software. We hebben een eigen software die speciaal voor ons en door ons is ontwikkeld. Zo kunnen we in het veld onze gegevens goed documenteren. Door onder andere slim gebruik van codes kunnen we de boorgegevens sneller registreren en achteraf verwerken. Dat scheelt ons in tijd en u in kosten! We denken graag met u mee!

Booronderzoek

Meer informatie over booronderzoek?

Wilt u graag meer informatie over het booronderzoek? Neem vrijblijvend contact met ons op door ons te bellen, mailen of vul het contactformulier hier in. Wij beantwoorden graag uw vragen over het booronderzoek!