Diensten

Archeologisch onderzoek

Wij voeren een archeologisch onderzoek meestal uit via een stappenplan. Bij de eerste stap kijken we hoe groot de kans is dat in een terrein archeologische resten aanwezig zijn. In volgende stappen kan worden vastgesteld wat de omvang en locatie van het gebied met de resten is en waaruit die resten bestaan. De laatste stap is de archeologische opgraving. Het stappenplan werkt als een trechter; uiteindelijk is slechts in een klein aantal gevallen een opgraving aan de orde.

Binnen Laagland Archeologie hebben we veel ervaring met het begeleiden van de processen die spelen rondom een archeologisch onderzoek. Een gravend onderzoek is meestal duur, tijdrovend en daarnaast niet de beste oplossing voor de archeologische resten. Daarom is dat voor ons altijd de laatste optie. We werken vanuit de gedachte dat zowel onze opdrachtgevers, de maatschappij en de archeologie uiteindelijk niet gebaat zijn bij een archeologische opgraving. Daarom proberen we gravend onderzoek zoveel mogelijk te voorkomen. Dat doen we door actief te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen waar iedereen wél baat bij heeft.