Kwaliteitswaarborg

Laagland Archeologie BV is gecertificeerd tot het doen van archeologisch onderzoek.
Kiwa verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatie-onderzoek dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Laagland Archeologie BV verrichte werkzaamheden voor voorbereiding, uitvoering en oplevering van archeologisch onderzoek, voor zover bij voortduring voldoet aan de in dit procescertificaat vastgelegde specificaties. Dat valt binnen de op dit certificaat vermelde protocollen.