Opgraving

Wat houdt opgraving in?

Opgraving is meestal noodzakelijk wanneer uit eerder onderzoek blijkt dat er archeologische resten in de grond zitten, en de grondwerkzaamheden deze resten zullen aantasten. Voor het gravend onderzoek wordt een kraanmachine gebruikt. Bij een opgraving worden de archeologische resten vernietigd, maar door ze te documenteren blijft in ieder geval de kennis bewaard.

Opgraving
Opgraving

De mogelijkheden van opgraving

Soms is er al in een eerder archeologisch onderzoek vastgesteld dat er sprake is van een behoudens waardige vindplaats. Dan zal de bevoegde overheid in eerste instantie besluiten dat de vindplaats in de bodem bewaard moet blijven. Hierbij is er ook overleg met de bodemverstoorder en worden ook andere belangen meegewogen. Indien die andere belangen zwaarder wegen dan volgt er vaak een opgraving. Hierbij wordt, ook weer op basis van een Programma van Eisen, de vindplaats zo goed mogelijk opgegraven en gedocumenteerd.

Een opgraving is een arbeidsintensief onderzoek dat niet alleen hoge kosten met zich mee kan brengen, maar ook consequenties kan hebben voor de doorlooptijd van het totale project. Daarom vinden wij het heel belangrijk om met u mee te denken. Indien we tot een opgraving komen, gaan we graag eerst met u en de bevoegde overheid om de tafel om de mogelijkheden te bespreken. Ook kan het zijn dat we vooraf al om de tafel gaan. Wat zijn ongeveer de kosten van een opgraving? Zijn er alternatieven? Is het de moeite waard om plannen te wijzigen? Kan een kleine aanpassing in de plannen ertoe leiden dat er geen opgraving geëist wordt of dat er een kleiner gebied onderzocht hoeft te worden? Wij kunnen ons voorstellen dat een onderzoek en/of een opgraving vele vragen bij u oproept. Gelukkig zijn er vele mogelijkheden en de archeologen van Laagland Archeologie kennen ze allemaal. Wij helpen u graag!