Over Laagland Archeologie

Archeologisch bedrijf

Laagland Archeologie is een archeologisch onderzoeks- en adviesbureau. Wij zijn veelzijdig, onafhankelijk en to the point. We hebben vestigingen in Almelo en Eindhoven en zijn werkzaam in Nederland en Vlaanderen. Ons team bestaat uit zes archeologen en een fysisch geograaf. We hebben veel ervaring op het gebied van archeologisch en bodemkundig onderzoek, beleidsadvies en directievoering.

Certificaathouder Archeologie

Laagland Archeologie is gecertificeerd om alle soorten gravend en niet-gravend archeologisch onderzoek te mogen uitvoeren. We zijn gecertificeerd voor de BRL 4000, met de procescertificaten BRL 4003 voor inventariserend veldonderzoek (IVO) en BRL 4004 voor opgravingen van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).

We realiseren ons dat opdrachtgevers ons inschakelen om zo snel mogelijk de gemeentelijke paraaf voor het onderdeel archeologie te krijgen. Toch zullen we altijd sterk inzetten op kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Dit doen we omdat we onze opdrachtgevers zo goed mogelijk willen beschermen tegen verrassingen achteraf. Maar ook omdat een gedegen uitgevoerd en gerapporteerd onderzoek meestal leidt tot een snellere doorstroming bij de bevoegde overheden.