Proefsleuvenonderzoek

Wat is een proefsleuvenonderzoek?

Het doel van een proefsleuvenonderzoek is archeologische vindplaatsen opsporen. Dit onderzoek noemen we een karterend proefsleuvenonderzoek. Voorafgaand is uit een vooronderzoek dan al gebleken dat er archeologische resten te verwachten zijn. Het vooronderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en/of booronderzoek. De gemeente kan soms ook eisen dat er direct al proefsleuven worden aangelegd, bijvoorbeeld wanneer in de directe omgeving al vaker archeologische resten zijn aangetroffen.

Meestal ontgraven we een oppervlakte van ongeveer vijf tot tien procent van het totale kansrijke deel van het plangebied. Voordat we een proefsleuvenonderzoek mogen uitvoeren, dient er eerst een archeologisch Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld door een archeologisch bureau. De gemeente zal het Programma van Eisen toetsen.

Een al bekende vindplaats in kaart brengen kan ook een doel van het proefsleuvenonderzoek zijn. Dit heet dan een waarderend proefsleuvenonderzoek. Maar wat moet er na een onderzoek eigenlijk met de grond gebeuren? Dat wordt bekeken aan de hand van de resultaten en vervolgens maken we een plan.