Programma van Eisen

Een archeologisch Programma van Eisen (PvE) is een belangrijk document. Dit document is vereist voor elke vorm van gravend onderzoek (begeleiding, proefsleufonderzoek en  opgraving). In een PvE wordt precies omschreven hoe een gravend onderzoek moet worden uitgevoerd. Ook wordt erin vermeld hoeveel er moet worden opgegraven en wat er gedocumenteerd moet worden. Dit document heeft voor u echter wel voordelen. Zo beschermt het u als opdrachtgever tegen onverwachte kosten en tijdverlies. Ook vormt het de basis waarop archeologische bedrijven een offerte uitbrengen voor gravend onderzoek. Kortom, het PvE is een belangrijk document. Laagland Archeologie kan alle praktische zaken rondom dit document voor u regelen. Ook hierin willen we u graag ontzorgen.