Archeologisch bedrijf

Archeologisch bedrijf voor onderzoek en advies

Een archeologisch bedrijf kunt u inschakelen als u bouwplannen heeft. In het geval dat u bouwplannen heeft, kan de gemeente vragen om een rapport over archeologische resten. Zij willen namelijk graag weten of er archeologische resten in de bodem verwacht kunnen worden. Mocht daar sprake van zijn, dan wil de gemeente graag weten of de archeologische resten aangetast kunnen worden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en daarnaast kunnen wij voor u regelen wat nodig is.

Archeologisch bedrijf
Archeologisch bedrijf

Wat doet een archeologisch bedrijf?

Het archeologische bedrijf Laagland Archeologie is een archeologisch advies- en onderzoeksbureau. Ons doel is om praktische en kostenbesparende oplossingen te bedenken ten voordele van zowel de opdrachtgever als de archeologische resten in de bodem. Wij doen dat door heldere en doordachte adviezen te geven waaruit maatwerk ontstaat. Dit sluit aan bij uw bouwplannen. Indien nodig voeren wij zelf archeologisch onderzoek uit.

Wij zijn gecertificeerd om alle soorten gravend en niet-gravend archeologisch onderzoek te mogen uitvoeren. We zijn gecertificeerd voor BRL 4000, met de procescertificaten BRL 4003 voor inventariserend veldonderzoek (IVO) en BRL 4004 voor opgravingen van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).

Wij houden er rekening mee dat opdrachtgevers ons inschakelen om zo snel mogelijk de gemeentelijke paraaf voor het onderdeel archeologie te krijgen. Toch zetten wij ons sterk in op kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Wij willen onze opdrachtgevers namelijk zo goed mogelijk beschermen tegen verrassingen achteraf. Daarnaast leidt een gedegen uitgevoerd en gerapporteerd onderzoek tot een snelle doorstroming bij bevoegde overheden.

Diensten van archeologisch bedrijf

Bij het archeologische bedrijf Laagland Archeologie, kunt u terecht voor alle facetten die aan bod komen bij archeologisch onderzoek. Wij gaan als volgt te werk:

  1. Archeologisch bureauonderzoek: de eerste fase van een archeologisch onderzoek is het bureauonderzoek. Er wordt een inschatting gemaakt van hoe groot de kans is dat er archeologie in de grond zit aan de hand van beschikbare bronnen. De kwaliteit van het bureauonderzoek is belangrijk voor de omvang en intensiteit van het vervolgonderzoek.
  2. Archeologisch booronderzoek: dit is een snelle en goedkope manier om vast te kunnen stellen hoe groot de kans is dat er nog archeologische resten in de grond zitten. Wij onderzoeken de bodemopbouw in het plangebied met een handboor of guts.
  3. Proefsleuvenonderzoek: wanneer er uit het vooronderzoek blijkt dat er archeologische resten in de grond kunnen zitten, starten we met een proefsleuvenonderzoek. Meestal ontgraven we een oppervlakte van ongeveer acht procent van het totale kansrijke deel van het plangebied. Voordat wij een proefsleuvenonderzoek gaan uitvoeren, moeten wij eerst een Programma van Eisen (PvE) opstellen.
  4. Opgraving: als uit eerder onderzoek blijkt dat er archeologische resten in de grond zitten, is opgraving noodzakelijk. Bij een opgraving worden de archeologische resten vernietigd, maar we bewaren de kennis door ze te documenteren.
  5. Advies en directievoering: wij helpen u graag met het opstellen van de archeologische paragraaf in het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning. Ook kunnen wij u helpen met het bepalen van de beste strategie bij de omgang met behoudenswaardige vindplaatsen en wij kunnen u adviseren bij het overleg met bevoegd gezag.
Archeologisch bedrijf
Archeologisch bedrijf

Wilt u het archeologische bedrijf Laagland Archeologie om hulp vragen?

Wij kijken graag met u naar de beste opties zodat het archeologisch onderzoek snel, maar ook kwalitatief wordt uitgevoerd. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Stel uw vraag gerust aan ons, wij beantwoorden deze graag. U kunt ons bellen, mailen of het contactformulier invullen. Het archeologische bedrijf Laagland Archeologie staat voor u klaar.

Stel hier uw vraag