Proefsleuvenonderzoek

Wat is een proefsleuvenonderzoek?

Het doel van een proefsleuvenonderzoek is archeologische vindplaatsen op te sporen.  Voorafgaand is uit een vooronderzoek dan al gebleken dat er archeologische resten te verwachten zijn. Het vooronderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en/of booronderzoek. De gemeente kan soms ook eisen dat er direct al proefsleuven worden aangelegd, bijvoorbeeld wanneer in de directe omgeving al vaker archeologische resten zijn aangetroffen.

Meestal ontgraven we een oppervlakte van ongeveer acht procent van het totale kansrijke deel van het plangebied. Voordat we een proefsleuvenonderzoek mogen uitvoeren, dient er eerst een archeologisch Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld. De gemeente zal het Programma van Eisen toetsen.