Archeologische begeleiding

Soms komt het voor dat een regulier gravend onderzoek niet efficiënt of uitvoerbaar is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een bodemsanering of bij een relatief klein graafgebied. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vervanging van een riool, de aanleg van een sloot of de sloop van bestaande gebouwen. Een goede archeologische begeleiding van de reguliere graafwerkzaamheden is dan een oplossing. Wij helpen u daar graag bij! Helaas duren de graafwerkzaamheden dan vaak wel wat langer, maar doordat er voorafgaand aan de civiele ontgravingen geen archeologische graafwerkzaamheden plaatsvinden, is deze oplossing uiteindelijk vaak sneller en goedkoper. Het civiele werk en het archeologische onderzoek worden dan geïntegreerd. Wij streven er altijd naar om met een passende oplossing te komen die voor alle partijen gunstig is. Het is ook een groot voordeel dat na een archeologische begeleiding het plangebied kan worden vrijgegeven. U krijgt dan niet te maken met een volgende onderzoeksfase, wat weer een besparing geeft in tijd en kosten. Een regulier gravend onderzoek kan alleen onder specifieke voorwaarden worden vervangen. Ook zal het bevoegd gezag altijd eerst toestemming moeten geven. Daarnaast dient er een archeologisch Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld door een archeologisch bureau, voordat een archeologische begeleiding mag worden uitgevoerd. De gemeente zal altijd het Programma van Eisen toetsen.